Home
Thema's
Tijdman./Vergaderen
Onderh./Leidinggeven
Patiëntcom/Eff.lezen
Energie/Verwachting
Veranderen/Present.
Begeleiding
POH NP DA paramedici
Data Open trainingen
Over ons
Topcoaching
Publicaties
Tennis muziek
Sporthistorie boeken
Links

Energiemanagement

Met de menselijke energie is iets merkwaardigs aan de hand. U kunt het in de praktijk erg druk hebben gehad, en toch na afloop nog vol energie zitten. En soms kunt u zich leeggezogen voelen zelfs als het een heel rustige periode is. Hoe kan dit? In deze workshop staat deze kwestie centraal. Maar naast de analyse moet u natuurlijk ook streven naar het optimaliseren van uw eigen energiemanagement. Het resultaat van deze workshop behoort dan ook een persoonlijk plan van aanpak te zijn. Afhankelijk van de situatie kan zelfs ook persoonlijke begeleiding worden afgesproken; dit valt echter buiten het concept van deze workshop.

Management van verwachtingen

Lijdt niet menig samenwerkingsverband onder problematiek, die als zand in een machine belemmerend werkt? Kunnen stroeve verhoudingen, irritaties en zelfs conflicten voorkomen worden op voorwaarde dat de betrokkenen systematisch hun samenwerkingsverband weten op te tuigen? Het gezegde “het venijn zit in de staart” vertelt de hele waarheid, maar verklaart niets. Analyse wijst uit, dat aan het zichtbaar worden van “het venijn” meestal een onzichtbaar proces van verslechtering voorafgaat. Het is vaak de aanvangssituatie, waarin onduidelijkheden geaccepteerd worden, en foutieve verwachtingen tot bloei kunnen komen. Het venijn zit hem dus uiteindelijk in de start!

Data: op aanvraag en als open training via de  PAOFarmacie.

Inhoud: Inleiding - Inventarisatie van probleemgebieden en vraagstellingen - Energie: definities en begrippen - Energie en adrenaline - De energie matrix - De energie wetmatigheden - Energieslurpers - Persoonlijke analyse - Energiekwekers - Persoonlijke analyse - Consequenties voor werk en leven.

Doel van de cursus: Het resultaat van deze workshop is een persoonlijk plan van aanpak hoe om te gaan met uw eigen energiebalans en welke consequenties dat heeft voor uw werk- en privé-situatie.

Data: op aanvraag.

Inhoud: Inleiding - Inventarisatie van praktijkproblemen en vraagstellingen - Definiëring van begrippen: verwachting / relatie / conflictpreventie - Psychologische onderbouwing – Casus: de nieuwe collega - Fuseringsthematiek: de techniek van het verwachtingen-gesprek - Onderhandelen over verwachtingen: aandachtspunten en valkuilen - Casuïstiek - Consequenties voor de praktijk

Doel van de cursus: Deze workshop is er op gericht dat men in de aanvang van veranderingsprocessen en samenwerkingsverbanden de verwachtingen zo weet te managen, dat het conflictrisico geminimaliseerd wordt. Dit geldt voor de werkgever-werknemer relatie, maar even zo goed voor de maatschap, het bestuur, de patiënt of de apotheker-arts relatie.

to Top of Page