Home
Thema's
Tijdman./Vergaderen
Onderh./Leidinggeven
Patiëntcom/Eff.lezen
Energie/Verwachting
Veranderen/Present.
Begeleiding
POH NP DA paramedici
Data Open trainingen
Over ons
Topcoaching
Publicaties
Tennis muziek
Sporthistorie boeken
Links

Effectief onderhandelen

In veel overleggroepen bestaan uiteenlopende visies en tegenstrijdige opvattingen. Vergaderingen van de maatschap, commissiebesprekingen en onderhandelingen met andere beroepsgroepen kunnen ontaarden in frustrerende sessies met hoog oplopende emoties. Realiseert u zich dat vechtgedrag meer kapot maakt dan opbouwt, terwijl uiteindelijk toch later gezamenlijke inspanningen verricht moeten worden? Juist hier is uw effectief onderhandelingsgedrag het enige middel om te komen tot een resultaat dat voor alle betrokkenen op lange termijn bevredigend is!

Motiverend leiding geven

Het uitgangspunt van deze cursus is dat de aanpak van iedere medewerker ruimte overlaat voor optimalisering. Op welke manier kunt u als leidinggevende dit soort veranderingen tot stand brengen? Nu meer dan ooit zijn managementvaardigheden onontbeerlijk! In de huidige maatschappij volstaat het immers al lang niet meer om simpelweg een opdracht te geven in de verwachting dat de taak vervolgens met maximale inzet zal worden volbracht. De daardoor opgeroepen gevoelsmatige weerstanden werken dan toch contraproductief?

Data: op aanvraag en als open training via de PAOFarmacie.

Inhoud: Inleiding, inventarisatie persoonlijke doelstellingen en vraagpunten - Inleiding onderhandelen (doel van het onderhandelingsgesprek, positiekeuze, tactieken, positioneel onderhandelen en oplossen van problemen) -   De voorbereiding (openingspositie, argumentatietechniek, psychologische invloedsfactoren, methodiek van de voorwaardelijke vraagstelling) - Casus1 (voorbereiding, gesprek, nabespreking) -  Omgaan met emotionele invloedsfactoren - Optimalisering van het explorerend gedrag - Casus 2 ( voorbereiding, gesprek, nabespreking) - Behandeling overige vraagpunten en evaluatie.

Doel van de cursus: Uw eigen onderhandelings-gedrag zodanig vorm te geven dat maximale resultaten behaald kunnen worden en adequaat kunnen reageren op 'trucs', tactieken en emotionele pressie.

Data: op aanvraag en als open training via de  PAOFarmacie.

Inhoud:  Inventarisatie persoonlijke vraagpunten  - Principes van management, gericht op verandering - Wat motiveert een werknemer; wat werkt demotiverend? - Situationele invloedsfactoren op de keuze van stijl van leiding geven - Beïnvloedingsstrategieën - Immateriële beloningstechnieken - Management 'by objectives' in de praktijk - Diverse casus en oefeningen.Doel van de cursus: Het verwerven van inzicht in de moderne motivatietheorieën, het onderkennen en toepassen van deze mogelijkheden in de eigen praktijksituatie, ook als er sprake mocht zijn van veranderingsprocessen.

to Top of Page