Home
Thema's
Tijdman./Vergaderen
Onderh./Leidinggeven
Patiëntcom/Eff.lezen
Energie/Verwachting
Veranderen/Present.
Begeleiding
POH NP DA paramedici
Data Open trainingen
Over ons
Topcoaching
Publicaties
Tennis muziek
Sporthistorie boeken
Links

Tijdmanagement

Glipt de tijd u ook als zand door de vingers? Denkt u ook wel eens:'wat het ik het druk gehad, maar wat heb ik nu eigenlijk gedaan?' Veel problemen op het gebied van tijdsbeheersing ontstaan door factoren die u niet in de hand lijkt te hebben. In de werksituatie van de arts en apotheker kunnen nu eenmaal grote verstoringen van de planning optreden, in het bijzonder door het ontstaan van crisissituaties. In deze cursus leert u meer uit uw kostbare tijd te halen!

Efficiënt vergaderen 

Hebt u helaas het volgende ook eens ondervonden? U gaat na een vergadering (veel te) laat naar huis en vraagt zich af wat het rendement van de afgelopen vergadering was en dat het eigenlijk allemaal zonde van de tijd is geweest. Of hebt u zich geërgerd aan het gedrag van een of meerdere deelnemers aan de vergadering? Speelt u wel eens met de gedachte: die vergadering had ik beter kunnen voorzitten! Vergaderingen worden nogal eens gebruikt om het denken op gang te zetten en kunnen dan ontaarden in frustrerende, oeverloze, tijdverslindende sessies.

Data: op aanvraag en als open training via de LHV en de PAOFarmacie.

Inhoud: Inventarisatie persoonlijke vraagpunten - Analyse van tijdverslindende activiteiten - Suggesties voor tijdregistratie - Zelfkennis: persoonskenmerken en normen-/waardensystemen - Organisatie van de planning en agenderingstechnieken - Communicatieve vaardigheden als delegeren en kernpunten van gespreksvoering - Enkele kernpunten met betrekking tot de tijdslurpers vergaderen, lezen en schrijven - Werkwijze 'opstellen persoonlijk actieplan'.

Doel van de cursus: Het verder optimaliseren van uw eigen tijdmanagement door inzicht te hebben in en het kunnen toepassen van diverse technieken die betrekking hebben op het tijdmanagement.

Data: op aanvraag o.a. via de LHV en de POAFarmacie.

Inhoud: Analyse praktijkervaringen, cursusvragen over problemen bij het vergaderen en oorzaken daarvan - De optimale voorbereiding - Adequate agenderingstechnieken (structuur-keuze, doelstelling, vraagstellingen, fasering) - Verantwoordelijkheden van de voorzitter - Inspelen op non-verbaal gedrag - Invloed door en omgaan met lastige deelnemers - Efficiënte besluitvorming - Casus en oefeningen

Doel van de cursus: Het bereiken van een maximaal efficiënte en effectieve vergaderaanpak door het structureren en systematiseren van het besluitvormingsproces en het verbeteren van de individuele voorbereiding.

to Top of Page