Home
Thema's
Tijdman./Vergaderen
Onderh./Leidinggeven
Patiëntcom/Eff.lezen
Energie/Verwachting
Veranderen/Present.
Begeleiding
POH NP DA paramedici
Data Open trainingen
Over ons
Topcoaching
Publicaties
Tennis muziek
Sporthistorie boeken
Links

Management van veranderingen

Veranderingen zijn bedoeld om winst te behalen. Problemen moeten worden opgelost, de werkwijze moet geoptimaliseerd worden. Merkwaardigerwijs zien veel betrokkenen eerder nadelen en verslechtering. Daarom lukken veel veranderingsprocessen vaak niet of niet goed genoeg. Hoe is dit te verklaren? En hoe komt het, dat toch ook weer veel veranderingen pas na enige tijd resultaat opleveren? Voor deze processen bestaan duidelijke verklaringen. Wie deze processen bestudeert, komt tot verrassende conclusies.

Presenteren en informatieoverdracht

De kwaliteit van lezingen, instructies, colleges en dergelijke is afhankelijk van de vraag in hoeverre bij de voorbereiding en uitvoering rekening is gehouden met de toehoorders: hoe nemen zij uw informatie op, hoe begrijpen en gebruiken zij haar? Daarnaast is het omgaan met vragen van de toehoorders altijd een lastig punt. Wie krijgt aandacht en wie niet? Hoe om te gaan met lastige vragen of vragen die niet op het onderwerp aansluiten?

Data: op aanvraag en als open training via de PAOFarmacie.

Inhoud: Inventarisatie van eigen ervaringen - De psychologie van veranderingsprocessen – Casus - Attentiepunten, valkuilen en tips in de voorbereiding - Casuïstiek - Omgaan met weerstanden tijdens het proces.

Doel van de cursus: Het aanreiken van voldoende vaardigheden om een veranderingsproces tot een bevredigend einde te brengen en het proces te evalueren.

Data: op aanvraag.

Inhoud: Wat is het doel van mijn presentatie; wat wil ik bij mijn gehoor bereiken? - Het structureren van de inhoud - Bepalen welke vorm de presentatie concreet moet krijgen - Flexibel reageren tijdens de presentatie - Effectief omgaan met (lastige)vragen en discussies.

Doel van de cursus: Na afloop van de training kunt u de inhoud van de presentatie afstemmen op het doel dat u bij de toehoorders nastreeft. Bovendien hebt u inzicht verkregen in de aspecten van uw presentatievaardigheden die verdere verbetering behoeven. Tenslotte wacht u vol vertrouwen de (lastige) vragen van de toehoorders af omdat u weet hoe u ermee om kan gaan.


to Top of Page